Stiga hockey č.2 11.2.2006

II. ŠNOMÍBO STIGA CUP 11.2.2006

ŠNOMÍBO RIGA CUP 2006

Restaurace Vyšehrad 11. 2. 2006

skupiNA A

1. KOLO

KORČÁK   ŠNOBL                         1:4
KNÍŽE        STEINBAUER              1:2
SCHNEIDER   VALKOVIČ            0:3
HULEC             DÁDA                   1:3

2. KOLO

STEINBAUER    KORČÁK            1:8
KNÍŽEK              SCHNEIDER      3:2
DÁDA                 ŠNOBL               1:8
VALKOVIČ         HULEC               5:2

3. KOLO
SCHNEIDER       STEINBAUER     4:1
KORČÁK             HULEC                0:1
ŠNOBL                KNÍŽEK               5:0
DÁDA                  VALKOVIČ           2:1

4. KOLO
VALKOVIČ          KORČÁK               7:0
KNÍŽEK               DÁDA                    0:2
HULEC                SCHNEIDER          1:2
STEINBAUER     ŠNOBL                 1:10

5. KOLO
ŠNOBL               VALKOVIČ             3:1
HULEC               STEINBAUER         3:3 
KNÍŽEK               KORČÁK                0:3
SCHNEIDER       DÁDA                     1:2

6. KOLO
KORČÁK             SCHNEIDER          0:3
STEINBAUER      DÁDA                    2:5
ŠNOBL                HULEC                 13:0
VALKOVIČ          KNÍŽEK                  6:2

7. KOLO
KNÍŽEK               HULEC                   6:0
SCHNEIDER       ŠNOBL                   0:7
STEINBAUER     VALKOVIČ            0:10
DÁDA                  KORČÁK                5:0

skupina B

1. KOLO

SKUPA                ŠNOBLOVÁ            2:3
JINDROVÁ          ŠIMKOVÁ                1:0 
SOUKUP             ŠPAČEK                  6:0
HRAŠE                 ČUDAN                   1:3

2. KOLO
ŠIMKOVÁ            SKUPA                     1:2
JINDROVÁ          SOUKUP                  2:4
ČUDAN               ŠNOBLOVÁ              2:1
ŠPAČEK              HRAŠE                      0:2

3. KOLO
SOUKUP            ŠIMKOVÁ                  3:2
SKUPA               HRAŠE                        7:1
ŠNOBLOVÁ       JINDROVÁ                 6:0
ČUDAN              ŠPAČEK                      2:0

4. KOLO
ŠPAČEK            SKUPA                          1:6
JINDROVÁ        ČUDAN                       0:9
HRAŠE              SOUKUP                      1:1
ŠIMKOVÁ          ŠNOBLOVÁ                 0:4

5. KOLO
ŠNOBLOVÁ      ŠPAČEK                        1:0
HRAŠE              ŠIMKOVÁ                     2:0
JINDROVÁ       SKUPA                          1:7
SOUKUP          ČUDAN                        0:2

6. KOLO
SKUPA             SOUKUP                      6:4
ŠIMKOVÁ         ČUDAN                       0:10
ŠNOBLOVÁ      HRAŠE                        5:1
ŠPAČEK           JINDROVÁ                   1:1

7. KOLO
JINDROVÁ       HRAŠE                        0:3
SOUKUP          ŠNOBLOVÁ                2:6
ŠIMKOVÁ         ŠPAČEK                      0:3
ČUDAN            SKUPA                        4:2

konečná tabulka sk. A

1     ŠNOBL               7    7     0      0         50:4        21      100 %     
2     DÁDA                 7    6    0       1        20:13        18        86 %     
3     VALKOVIČ         7    5    0       2       33:9          15        71 %      
4     SCHNEIDER      7     3    0      4       12:17          9         43 %
5     KNÍŽEK              7     2    0      5       12:20         6         29 %
6    KORČÁK            7     2     0      5       12:21         6           29 %
7     HULEC              7      1      1      5       8:32         4            19 %
8    STEINBAUER    7      1       1      5      10:41        4             19 %

konečná tabulka sk. B

1     ČUDAN              7      7       0     0      32:4        21          100 %
2   ŠNOBLOVÁ        7      6       0      1      26:7        18           86 %
3   SKUPA                7      5       0      2     32:15       15           71 %
4   SOUKUP             7      3       1      3      20:19       10          48 %
5   HRAŠE                7      3        1     3      11:16         10          48 %
6   ŠPAČEK              7       1        1      5     5:18           4           19 %
7   JINDROVÁ         7        1       1      5     5:30           4           19 %
8   ŠIMKOVÁ          7        0      0      7     3:25           0            0 %

statistika bránění sk. A

Pořadí         Brankáři           obdrženo       Průměr          Seznam gólů v kolech

1                  ŠNOBL                4                    0,57                1,1,0,1,1,0,0
2                 VALKOVIČ          9                    1,29                  0,2,2,0,3,2,0
3                  DÁDA                 13                   1,86                  1,8,1,0,1,2,0  
4                 SCHNEIDER       17                   2,43                 3,3,1,1,2,0,7
5                 KNÍŽEK              20                   2,86                 2,2,5,2,3,6,0
6                 KORČÁK            21                    3                      4,1,1,7,0,3,5
7                 HULEC               32                   4,57                3,5,0,2,3,13,6
8                 STEINBAUER    41                    5,86                 1,8,4,10,3,5,10

statistika bránění sk. B

Pořadí         Brankáři              obdrženo      Průměr               Seznam gólů v kolech

1                  ČUDAN                4                  0,57                    1,1,0,0,0,0,2
2                ŠNOBLOVÁ           7                    1                         2,2,0,0,0,1,2
3                SKUPA                   15               2,14                       3,1,1,1,1,4,4
4                HRAŠE                   16               2,29                      3,0,7,1,0,5,0
5                ŠPAČEK                 18               2,57                       6,2,2,6,1,1,0
6                SOUKUP                19               2,71                        0,2,2,1,2,6,6
7                ŠIMKOVÁ               25               3,57                       1,2,3,4,2,10,3
8               JINDROVÁ              30               4,29                       0,4,6,9,7,1,3

PLAY OFF

ŠNOBL              ŠIMKOVÁ                8:0, 11:0
SOUKUP          KNÍŽEK                    12:0  2:6   4:5 
VALKOVIČ       ŠPAČEK                    3:0    5:0
ŠNOBLOVÁ      HULEC                     7:1     5:0
DÁDA                JINDROVÁ               4:0   5:0
SKUPA               KORČÁK                 10:2   4:0
SCHNEIDER      HRAŠE                     3:0   1:2  1:2
ČUDAN              STEINBAUER          5:2    8:1

ČTVRTFINÁLE

ŠNOBL              KNÍŽEK                     6:5     5:2  
VALKOVIČ        ŠNOBLOVÁ              2:1p    2:1p
DÁDA                SKUPA                      0:5     1:8
HRAŠE              ČUDAN                     0:9     1:4

SEMIFINÁLE

ŠNOBL              VALKOVIČ                 6:1    3:1    
SKUPA               ČUDAN                     3:2    3:1

FINÁLE
ŠNOBL               SKUPA                       5:2  8:2

o 3. - 4. místo

ČUDAN - VALKOVIČ                             2 : 1 ???

mini PLAY OFF   

o 5. - 8. místo

KNÍŽEK - ŠNOBLOVÁ                            0 : 4
DÁDA - HRAŠE                                       2 : 1

o 5. - 6. místo

ŠNOBLOVÁ - DÁDA                               6 : 0

o 7. - 8. místo

KNÍŽEK - HRAŠE                                     3 : 1

o 9. - 16. místo
ŠIMKOVÁ - SOUKUP                               2 : 3
ŠPAČEK - HULEC                                     5 : 0 kont.
JINDROVÁ - KORČÁK                              5 : 4
SCHNEIDER - STEINBAUER                     5 : 1

o 9. - 12. místo
SOUKUP - ŠPAČEK                                     2 : 3
JINDROVÁ - SCHNEIDER                           1 : 4

o 9. - 10. místo
ŠPAČEK - SCHNEIDER                                0 : 2

o 11. - 12. místo
SOUKUP - JINDROVÁ                                  4 : 5

o 13. - 15. místo
pořadí bylo určeno dle výsledků ve skupinách

16. místo
HULEC - pro kontumaci po prvním kole PLAY OFF

KONEČNÉ POŘADÍ

1. ŠNOBL
2. SKUPA
3. ČUDAN
4. VALKOVIČ
5. ŠNOBLOVÁ
6. DÁDA MAŘÍK
7. KNÍŽEK
8. HRAŠE
9. SCHNEIDER
10. ŠPAČEK
11. JINDROVÁ
12. SOUKUP
13. KORČÁK
14. STEINBAUER
15. ŠIMKOVÁ
16. HULEC